ข้อมูล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 14 ธค. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2042  

ดาวโหลด : ข้อ 34 rar ดาวโหลด : ข้อ 35 docx ดาวโหลด : ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 63 docx ดาวโหลด : ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเส

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 22 มิย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 445  

1 ดาวโหลด : กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf ​2 ดาวโหลด : พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ อปท พ ศ 2542 pdf 3 ดาวโหลด : ระเบ

พจนานุกรมสมรรถนะหลัก ประจำสายงาน ประจำผู้บริหาร

พจนานุกรมสมรรถนะหลัก ประจำสายงาน ประจำผู้บริหาร ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 18 มิย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1067  

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล rar ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล rar ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล rar ข

การบริหารงาน

การบริหารงาน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 12 พค. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1126  

ข้อ 10 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 rar ข้อ 11 รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 63 pdf ข้อ 12 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2563 rar ข้อ 13 ค..

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 23 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1407  

ดาวโหลด : ข้อ 42 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 62 docx ดาวโหลด : ข้อ 43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 63 docx

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 22 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1120  

ดาวโหลด : ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง docx

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 22 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1178  

ดาวโหลด : ข้อ 29 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต docx ดาวโหลด : ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต doc ดาวโหลด : ข้อ 31 บันทึก

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 22 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 911  

ดาวโหลด : ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 pdf ดาวโหลด : ข้อ 19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 63 pdf ดาวโหลด : ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่าย งปม ปี 25

1