ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง  บ้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง บ้ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 14 กย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 710  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล ม 3 docx ดาวโหลด : ราคากลางถนน คสล ม 3 ใหม่ pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านท

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านท ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 02 สค. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : ราคากลางถนน คสล ม6 ใหม่ pdf ดาวโหลด : ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล ม 6 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านท

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านท ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 02 สค. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 749  

ดาวโหลด : ราคากลางถนน คสล ม6 ใหม่ pdf ดาวโหลด : ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล ม 6 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างรางริน คสล.สายตะวันออก  หมู่ที่ 7

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างรางริน คสล.สายตะวันออก หมู่ที่ 7 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 12 กค. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 787  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันออก หมู่ 7 docx ดาวโหลด : ราคากลางรางริน ม 7 pdf ดาวโหลด : ราคาต่อหน่วยรางร..

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. สายหน้าวัด  บ้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. สายหน้าวัด บ้ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 12 กค. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 765  

ดาวโหลด : ราคากลางรางริน ม 4 pdf ดาวโหลด : ราคาต่อหน่วยรางริน ม 4 pdf ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคา  หมู่ที่

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคา หมู่ที่ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 23 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 862  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 docx ดาวโหลด : ราคากลางถนนบ้านป่าคา pdf ดาวโหลด : ราคาต่หน่วยถนนบ้านป่าคา pdf

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ