ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 11 ตค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1473  

ดาวโหลด : ประชุมราคากลางอาหารศูนย์ pdf ดาวโหลด : อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือ

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 11 ตค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1423  

ดาวโหลด : อาหารกลางวัน ศพด ตำบลนาเหลือง docx ดาวโหลด : อาหารกลางวัน ศพด ตำบลนาเหลือง docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำ บ้านดอนไชยพระบาท

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำ บ้านดอนไชยพระบาท ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 26 กค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1460  

ดาวโหลด : โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำบ้านดอนไชนพระบาท หมู่ 7 xls ดาวโหลด : เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ 7 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ลานเปตอง หมู่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ลานเปตอง หมู่ 2 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 20 มิย. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1648  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง รางระบายน้ำ คสล ลานสนามเปตอง หมู่ 2 docx ดาวโหลด : รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างลานสนามเปตอง หมู่ 2 xls

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้าง ราง คสล  หมู่ 5  หมู่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้าง ราง คสล หมู่ 5 หมู่ 2 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 18 พค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2013  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล หมู่ 5 สายหนองตั้ว docx ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ 2 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ข้อบัญญัติ  2560

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ข้อบัญญัติ 2560 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 18 พค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2335  

ดาวโหลด : ก่อสร้างบ่อน้ำตื้น ม 6 docx ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คศล ม 3 docx ดาวโหลด : บ่อน้ำตื้นบ้านท่าดอนไชย 1 xls ดาวโหลด : รางริ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 2 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 18 พค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1502  

ดาวโหลด : รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วงลานสนามเปตอง ม 2 ล่าสุด xls

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางริน คสล.  ม. 5 สายหนองตั้ว

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ม. 5 สายหนองตั้ว ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 24 มีค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2151  

ดาวโหลด : รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าคาสายหนองตั้ว ม 5 xls ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล ม 5 สายหนองตั้ว docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสสร้างรางริน คสล. สายหน้าวัด  ม.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสสร้างรางริน คสล. สายหน้าวัด ม. ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 24 มีค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1610  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล ม 4 สายหน้าวัด docx ดาวโหลด : รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองรามสายหน้าวัด ม 4 xls

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  ม. 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 2 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 24 มีค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2048  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม 2 docx ดาวโหลด : รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วงลานสนามเปตอง ม 2 xls

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.นาเหลือง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.นาเหลือง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 24 มีค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1772  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต docx ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายหน้าบ้าน    ม

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายหน้าบ้าน ม ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 15 มีค. 2560 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1505  

ดาวโหลด : รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเหลืองในสายหน้าบ้าน ม 1 xls ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้าง รางริน คสล ม 1 docx

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ