ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ 2

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ 2 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 19 เมย. 2562 0 ความคิดเห็น เปิดดู 3  

ดาวโหลด : ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ 2 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน บ้านนาเหลืองใน หมู่ที

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน บ้านนาเหลืองใน หมู่ที ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 14 กพ. 2562 0 ความคิดเห็น เปิดดู 43  

ดาวโหลด : โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเหลืองใน pdf

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟ

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 21 มค. 2562 0 ความคิดเห็น เปิดดู 52  

ดาวโหลด : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเมืองราม บ้านป่าคา docx

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 30 พย. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 106  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง ขอเชิญร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี รายได้จากการรีไซเคิล จะนำไ..

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 04 กย. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 144  

ดาวโหลด : ปร5 pdf ดาวโหลด : ปร41 pdf ดาวโหลด : ปร42 pdf ดาวโหลด : ปร43 pdf ดาวโหลด : ปร44 pdf ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตำบ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 17 สค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 201  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประฃาสัมพันธ์ราคากลางเปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง  หมู

ประฃาสัมพันธ์ราคากลางเปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 10 กค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางประปาหมู่2 pdf ดาวโหลด : ปร41 pdf ดาวโหลด : ปร42 pdf ดาวโหลด : ปร43 pdf ดาวโหลด : ปร5 pdf

ประฃาสัมพันธ์ราคากลางเปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง  หมู

ประฃาสัมพันธ์ราคากลางเปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 10 กค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 171  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางประปาหมู่2 pdf ดาวโหลด : ปร41 pdf ดาวโหลด : ปร42 pdf ดาวโหลด : ปร43 pdf ดาวโหลด : ปร5 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.61

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.61 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 08 มิย. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 208  

ดาวโหลด : บันทึกประชุมจัดซื้อสื่อศูนย์เด็ก61 pdf ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง2 pdf ดาวโหลด : วัสดุศูนย์เด็ก61 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. หมู่ 7

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. หมู่ 7 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 170  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน หมู่ 7 docx ดาวโหลด : ราคากลางก่อสร้างรางริน หมู 7 ปร4 pdf ดาวโหลด : ราคากลางก่อสร้างรางริน หมู่ 7 ปร5 pdf

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล. ม. 4

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล. ม. 4 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 179  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางริน หมู่ 4 สายหน้าวัด docx ดาวโหลด : ก่อสร้างรางริน บ้านเมืองราม หมู่ 4 ปร4 pdf ดาวโหลด : ราคากลาง รางริ..